PRIJAVA IZLAGAČA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI "Business Day 2013."
Serija polusatnih poslovno prodajnih sastanaka sa ugostiteljima i trgovcima u "četiri oka"

Zadnji rok prijave: 21.03.2014.

Molimo Vas ispunite podatke točno i potpuno, jer se isti koriste za katalog festivala.

Neopozivo naručujemo (sukladno općim uvjetima izlaganja):

PAKET 1 ................................................................................................................................. 2.840,00 kn

 • 1 ograđeni stol u Velikoj kongresnoj dvorani AKM
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Unos na službenu web stranicu sajma

PAKET 2 ................................................................................................................................. 2.840,00 kn

 • 1 ograđeni stol u Kongresnoj dvorani "Ribanje i ribarsko prigovaranje"
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Unos na službenu internet stranicu sajma

PAKET 3 ................................................................................................................................. 10.460,00 kn

 • Konferencijska dvorana Brač (42m²)
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Oglas ½ stranice u katalogu izlagača

PAKET 4 ................................................................................................................................. 14.200,00 kn

 • Konferencijska dvorana Hvar (45m²)
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Oglas ½ stranice u katalogu izlagača

PAKET 5 ................................................................................................................................. 5.680,00 kn

 • Dvorana za sastanke 3. kat (18m²)
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Oglas ½ stranice u katalogu izlagača

PAKET 6 ................................................................................................................................. 5.680,00 kn

 • Dvorana za sastanke 4. kat (18m²)
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Oglas ½ stranice u katalogu izlagača

PAKET 7 ................................................................................................................................. 6.240,00 kn - PRODANO

 • Dvorana za sastanke 5. kat (23m²)
 • Obavezan unos u katalog izlagača
 • Oglas ½ stranice u katalogu izlagača

OGLAŠAVANJE U KATALOGU FESTIVALA – ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

½ STRANICE ............................................................................................................ 1.000,00 kn

1 STRANICA ............................................................................................................. 2.000,00 kn

Napomena:

Ukoliko izlagač ove manifestacije sudjeluje i kao izlagač na Dalmacija Wine Expo 2013. odobrava mu se popust na slijedeći način:

Na pakete 1 i 2 – popust od 60%
Na pakete 3 i 4 – popust od 25%
Na pakete 5,6 i 7 popust od 35%

Odobravanje nekog od gore navedenih popusta lišava mogućnosti ostvarivanja popusta po bilo kojem drugom modelu predviđenom općim uvjetima.

Prijavnica je u elektronskom obliku važeća bez potpisa i pečata.

Podaci za uplatu

Dalmatinska Vinska Izložba d.o.o., Pavlenski put 7a, Zagreb, OIB: 33189868928, Žiro račun - PBZ: 2340009-1110503874, Tel. 01/3816 202

Opći uvjeti izlaganja na Dalmacija Wine Expo-u (Makarska, 28.04.-29.04.2013.).

Opći uvjeti izlaganja primjenjuju se jednako na sve izlagače Dalmacija Wine Expo-a.

 1. Organizator je Dalmatinska vinska izložba d.o.o. (u daljnjem tekstu Organizator).
 2. Pravo sudjelovanja na Dalmacija Wine Expo imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Prijavu izlagača (u daljnjem tekstu Prijava), te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.
 3. Pojedinosti sudjelovanja izlagača na Dalmacija Wine Expo utvrđuju se u Prijavi. Ovjerena i potpisana Prijava od strane izlagača i dostavljena Organizatoru smatra se zaključenim pismenim ugovorom. Krajnji rok za podnošenje ovjerene Prijave je 30.03.2013. godine.
 4. Organizator temeljem zaprimljenih prijava vrši podjelu izložbenog prostora. Ukoliko se pojave nepredviđene okolnosti Organizator ima pravo opozvati potvrđeni i dodijeliti zamjenski izložbeni prostor u interesu izložbe, a izlagač zbog toga nema pravo otkazati sudjelovanje ili postavljati zahtjeve za promjenom, te nema pravo tražiti naknadu štete. Pod nazivom "izlagač" organizator smatra sve osobe koje rade po nalogu izlagača.
 5. Izlagač se obvezuje donijeti vina koja je prijavio, te će ih služiti za vrijeme trajanja manifestacije. Maksimalan broj butelja vina koje izlagač može izložiti u PAKETU 1 je 5 butelja, u PAKETU 2 je 10 butelja, u PAKETU 3 je 30 butelja vina. Ukoliko organizator utvrdi nepravilnosti u pridržavanju uvjeta iz ove točke "Općih uvjeta izlaganja na Dalmacija Wine Expo-u", izlagaču će se fakturirati iznos u visini PAKETA 1.
 6. Izlagač je obavezan sve radove na postavljanju svog štanda i postavljanje svojih eksponata završiti 2 sata prije početka sajamske priredbe. Izlagaču nije dopušteno davati u zakup prostor trećoj osobi bez odobrenja Organizatora.
 7. Organizator tiska katalog u kojem će biti predstavljeni svi pravovremeno prijavljeni izlagači. Podatke za unos u katalog dužan je dostaviti svaki izlagač zajedno sa prijavom izlagača, putem e-maila najkasnije do 30.03.2013. Izlagač je dužan navesti ime vina, sortu, godinu berbe i cijenu. Ako ih ne dostavi, organizator će u katalog unijeti osnovne podatke koji su mu poznati iz Prijave. Za sadržaj unosa u katalog, sadržaj oglasa, kao i za eventualnu štetu nastalu zbog unosa neodgovarajućeg sadržaja, odgovoran je izlagač, pa za sve netočnosti u katalogu organizator ne preuzima odgovornost.
 8. Nakon zaprimljene Prijave Organizator će prema elementima iz Prijave ispostaviti ponudu za naručene usluge.
 9. Isključivo pravovremenom uplatom prema ponudi izlagač osigurava izložbeni prostor na Dalmacija Wine Expo-u.
 10. Ukoliko izlagač ne plati ponudu do datuma dospijeća, a najkasnije 5 dana do početka manifestacije, Organizator ima pravo otkazati potvrđenu Prijavu. Na zakašnjela plaćanja obračunati će se zakonska zatezna kamata.
 11. Svi izlagači koji izvrše uplatu u roku od 15 dana po izdavanju ponude ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10% ugovorene cijene izložbenog prostora.
 12. Popust se odnosi isključivo na iznos najma izlagačkog mjesta i najam prostora za vođenu degustaciju ili seminar prema cijenama navedenim u prijavnici.
 13. Organizator će po završetku izložbe izlagaču dostaviti obračun svih naknadno naručenih i izvršenih usluga.
 14. Izlagačima nije dopušteno odstranjivanje izložbenih eksponata sa izložbenog prostora prije zatvaranja izložbe.
 15. Obvezu osiguranja izložbenog prostora preuzima organizator. Osiguranje izložaka na svakom pojedinom štandu obveza je izlagača. Organizator izložbe nije odgovorni za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva. Također, nije odgovoran za eventualni nestanak stvari sa štanda za vrijeme dok je izlagač prisutan na štandu, tj. u radno vrijeme izložbe za posjetitelje.
 16. Cijene za usluge navedene u Prijavi su u kunama, bez PDV-a. Plaćanje se vrši prema ponudi sastavljenoj temeljem Prijave.
 17. Prijava je neopoziva i obavezuje, a otkazivanje je obavezno dostaviti u pisanom obliku. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje najkasnije 15 dana prije početka izložbe fakturirati će mu se 50% ugovorene vrijednosti izložbenog prostora. Za otkazivanje sudjelovanja izlagača u roku od 15 dana i manje od početka izložbe fakturirati će se puna cijena naručenog izložbenog prostora.
 18. O čišćenju cjelokupnog prostora i hodnika skrbi organizator, a čišćenje izložbenog prostora obveza je izlagača.
 19. Eventualne sporove između izlagača i organizatora stranke će rješavati dogovorno, a ukoliko to ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Makarskoj.
 20. Tijekom trajanja festivala izlagačima je dozvoljena prodaja vlastitih proizvoda. Organizator sajma ne sudjeluje u činu prodaje ni na koji način, niti ima direktnu ili indirektnu korist od iste. Nadalje, izlagač preuzima svu odgovornost za obavljanje prodaje u skladu s važećim propisima i zakonskim aktima Republike Hrvatske. U slučaju da se utvrde bilo kakve nepravilnosti prilikom prodaje proizvoda, izlagač snosi svu proizašlu odgovornost i posljedice.